Diepste angst

(…) Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht. (….)

Nelson Mandela – inauguratierede

Onze diepste angst
is niet dat we onmachtig zouden zijn.
Onze diepste angst betreft juist
onze niet te meten kracht.
Niet de duisternis, maar het licht in ons
is dat we het meeste vrezen.
We vragen onszelf af:
Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend,
begaafd, geweldig te achten?
Maar waarom zou je dat niet zijn?
je bent een kind van God!
Je dient de wereld niet
door jezelf klein te houden.
Er wordt geen licht verspreid
als de mensen om je heen
hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.
We zijn bestemd om te stralen,
zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie Gods
die in ons is, te openbaren.
Die glorie is niet slechts in enkelen,
maar in ieder mens aanwezig.
En als we ons licht laten schijnen,
schept dat voor de ander
de mogelijkheid hetzelfde te doen.
Als we van onze diepste angst
bevrijd zijn,
zal alleen al onze nabijheid
anderen bevrijden.